GÖSTERGELER VERİ GİRİŞ

Sağlık hizmetinde kalitenin sürekli geliştirilmesi için hizmet süreçlerinin ve elde edilen sonuçların sürekli ve sistematik bir şekilde izlenmesi gereklidir. İzlem sırasında somut verilerle hareket edilmelidir.

Somut kanıtlara ulaşmak için kalite çalışmalarının ölçülebilir bir formata dönüştürülmesi esastır.

Ölçüm, süreçlerin yönetimini ve izlenebilirliğini sağlamaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetinin tüm süreçlerini kapsayan, ölçüme dayalı hedefler tespit edilerek iyileştirmeye açık alanlar belirlenmeli ve iyileştirilen alanlarda kalitenin sürekliliği sağlanmalıdır.

Bu amaçla bazı araçlar kullanılması gerekmektedir. Bu araçlardan bir kaçını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 1.  Göstergeler

 2.  Öz değerlendirme

 3.  Görüş ve öneriler

 4.  Memnuniyet ölçümü

 5.  Dış değerlendirmeler

Bu araçlardan biri olan göstergeler; bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan, performans ölçümü ve kalite iyileştirme amacı ile kullanılan en önemli araçlardır. Göstergelerin sağlık kurumuna sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir:

 1.  Hizmetin kalitesinin ölçülmesi

 2.  Konuyla ilgili yönetimsel başarının ortaya konulması

 3.  Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık trendinin tespiti

 4.  Bölümler arasında kıyaslama yapılması imkânı

 5.  Kurumlarda ve süreçlerde iyileştirmeye ilişkin planlamaların yapılması

 6.  İleriye dönük politikaların oluşturulması

 7.  Hesap /verebilirlik

Kalite iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösterge izlemi çalışmalarında adım adım yerine getirilmesi gereken basamaklar aşağıda incelenmiştir:

 

 1. Ölçülecek Göstergelerin Belirlenmesi

 2. Sorumluların Belirlenmesi

 3. Gösterge İzlem Sürecinin Gözden Geçirilmesi

 4. Alt Göstergelerin Belirlenmesi

 5. Veri Toplama Yönteminin Belirlenmesi

 6. Analiz ve Veri Toplama Periyodunun Belirlenmesi

 7. İlgili Personelin Eğitilmesi

 8. Veri Toplamı

 9. Verilerin Sonuçlara Dönüştürülmesi

 10. Sonuçların Analizi ve Yorumlanması

 11. Hedef Değerin Belirlenmesi

 12. İyileştirme Çalışmalarının Gerekliliğinin Gözden Geçirilmesi

 13. Gerekli İse İyileştirme Çalışmalarına Başlanması

 14. Gösterge İzlem Sürecinin Gözden Geçirilmesi 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now